Harta me 61 bashki

HARTA ME 61 BASHKI - Miratuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale

HARTA E QARQEVEPropozimet për Ndarjen e re Administrativo-Territoriale të Shqipërisë


1. 30 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

2. 39 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

3. 47 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

4. 57 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

5. 63 NJËSI TË QEVERISJES VENDOREKontakt

Sekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al