1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Mbledhja e parë e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore e Vetëqeverisjes Vendore

Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore, i ngritur në janar të këtij viti zhvilloi sot mbledhjen e tij të parë. Këshilli Konsultativ i cili bashkëdrejtohet nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, z,Bledi Çuçi dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës në cilësinë e tij si Kryetar i Shoqatës për Autonomi Vendore, z.Erion Veliaj diskutoi gjerësisht mbi projektligjin e ri për Financat Vendore, që përbën një nga ligjet më të rëndësishme për funksionimin dhe vazhdimësinë e reformës administrative-territoriale.

Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, z.Bledi Çuçi ndërsa vlerësoi rolin e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendore dhe Vetëqeverisjes Vendore si një instrument kyç në dialogun me qeverisjen vendore, nënvizoi se ligji i ri për financat vendore do të reflektojë të gjitha propozimet dhe sugjerimet e Bashkive .

“Pa diskutim që ka vërejtje, prandaj është tryeza e dialogut, ata kanë këndvështrimin e tyre, qeveria ka detyrimin e saj në lidhje më gjithë sistemin makro-ekonomik dhe të gjitha këto pikëpamje hidhen në tavolinë, diskutohen, ezaurohen, marrin qendrimet përkatëse dhe në fund miratohen. E rëndësishme është që çdo gjë që ka secili nga aktorët pjesëtarë, qoftë të qeverisjes qendrore, qoftë të qeverisjes vendore të diskutohet në një dialog kontruktiv dhe kjo tryezë, Këshilli Konsultativ e mundëson më së miri këtë gjë”, u shpreh Ministri Çuçi.

Z.Çuçi u shpreh gjithashtu se ligji i ri për financat vendore pritet të miratohet brenda kësaj legjislature. “Ligji i ri për financat vendore do i nënshtrohet diskutimeve, do e miratojmë në qeveri, qeveria e dërgon në Parlament dhe shpresojmë që brenda këtij sesioni Parlamentar ta miratojmë”, u shpreh ai. 
resize

Kryetari i Bashkisë së Tiranës njëherësh  kryetar i Shoqatës për Autonomi Vendore, z.Erion Veliaj deklaroi se me reformën administrative-territoriale, Bashkitë kanë marrë edhe më shumë kompetenca. Sipas tij, është e rëndësishme tashmë dhe rishikimi i mënyrës së financimit të këtyre njësive vendore duke pasur një ligj shumë herë më fleksibël. Veliaj tha se tashmë duhet të azhurnohet edhe sistemi i operimit financiar të bashkive. “Sigurisht po hymë në një terren të panjohur, pas reformës territoriale bashkitë janë bërë jashtëzakonisht të mëdha, kanë marrë shumë kompetenca, por është shumë e rëndësishme që bashkë me kompetencat të marri dhe mënyrën sesi zgjidhen problemet. Ne kemi bërë disa propozime konkrete. Së pari, është shumë e rëndësishme që të konsiderohet pak vlera e grantit. Qeveria aktuale është treguar jashtëzakonisht bujare me bashkitë dhe ka e pasur prioritet këtë reformë, por unë besoj që në afatgjatë nuk mbetet vetëm tek vullneti i qeverisë, por kjo duhet lidhur si 1% e produktit të brendshëm bruto”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë e cilësoi si tepër të rëndësishme këtë formulë, që pavarësisht nëse janë të majta apo të djathta, të ofrojnë më shumë shërbime për qytetarët.

Gjatë mbedhjes së parë, Këshilli Konsultativ miratoi edhe rregulloren e këtij organizmi sikurse diskutoi edhe mbi çështje që lidhen me mjedisin.

Këshilli Konsultativ u ngrit pas një vendimi të Këshillit të Ministrave të miratuar në 21 dhjetor 2016, dhe është gjithashtu një zbatim i drejtpërdrejtë i Kartës Evropiane për Vetë-Qeverisje Vendore
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al