1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Vijon mbështetja për zbatimin me sukses të reformës administrativo-territoriale

Tiranë, 8 shtator 2015 – U nënshkrua sot kontrata me një nga kompanitë më të mira në botë në fushën e financave dhe auditimit “Grant Thornton”, e cila do të asistojë Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore gjatë fazës më të rëndësishme të reformës administrativo-territoriale, konkretisht gjatë fazës së konsolidimit administrativ financiar të 61 bashkive e reja.

Kontrata u nënshkrua nga Drejtoresha e UNDP, Yesim Oruc dhe partneri i “Grant Thornton” në Shqipëri, Kledian Kodra, gjatë një ceremonie zyrtare ku ishin të pranishëm Kryeministri i Shqipërisë, SHTZ. Edi Rama, Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi, përfaqësues të Grant Thornton International, donatorët dhe partnerët kryesorë ndërkombëtarë dhe kryebashkiakët e vendit.

Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi thekson se me nënshkrimin e kësaj kontrate, 61 bashkitë e reja duke u bazuar ne praktikat më të mira ndërkombëtare dhe sipas VKM-së nr. 510/2015 e Udhezimit nr. 3237/2015, me asistencën e plotë të kësaj kompanie në plotësimin e raporteve të kontrollit financiar dhe operacional, do të mund të bëjnë një vlerësim të saktë të borxheve të prapambetura, invetarit të aseteve dhe pasurive publike si edhe vlerën e tyre tregtare. Në aspektin organizativ, administratat do të mund të bejnë një rishikim dhe përshkrim të detajuar të përgjegjësive të çdo sektori, të burimeve njerëzore si edhe të çdo çështjeje ligjore ku bashkitë e reja janë të përfshira. Protokoll arkiva dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) do të jenë një nga sektorët që do t`i nënshtrohen një analize të thelluar gjatë periudhës së konsolidimit.

Kontraktimi i kompanisë “Grant Thornton” vjen në një moment mjaft të rëndësishëm për reformën administrativo-territoriale dhe sipas fjalës së Drejtorit të “Grant Thornton International”, Andrew Dickson, kjo kompani do të përfaqësohet nga një konsorcium ekspertësh me eksperiencë vendase dhe ndërkombëtare në menaxhimin dhe zbatimin e projekteve komplekse në sektorin publik, si edhe do të qëndrojë në dispozicion të plotë të grupeve të punës pran bashkive, deri në përfundim të fazës së konsolidimit administrativ financiar.

Kompania “Grant Thornton” ushtron veprimtarinë e saj në mbi 140 vende të botës dhe ka një eksperiencë 92 vjeçare në fushën e auditimit, taksave dhe këshillimit.
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al