img4

Vlerësimi i Situatës së Qeverisjes Vendore në 15 bashki

Në kuadrin e projektit STAR 2 vijon zbatimi i procesit të Vlerësimit të Situatës së Qeverisjes Vendore.
Instituti i Kerkimeve Urbane dhe Instituti Shqiptar për Kerkim dhe Zhvillim realizoi këtë proces në 15 bashki. Instituti i Kerkimeve Urbane zbatoi procesin e Vlerësimit të Situatës së Qeverisjes Vendore në bashkitë e Pogradecit, Korçës, Kolonjës, Maliqit, Devollit, Përmetit e Pustecit. Ekipi i IDRA, Instituti Shqiptar per Kerkim dhe Zhvillim është ndalur në bashkitë Divjakë, Gjirokastër, Telepenë, Këlcyrë, Lushnje, Selenicë, Vlorë dhe Fier për të realizuar procesin e “Vlerësimit të Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri”, në kuadrin e projektit STAR 2.
Procesi përmbledh intervista të thelluara dhe diskutimeve në grup.
Zbatimi i procesit të “Vlerësimit të Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri” realizohet në kuadrin e projektit STAR 2 dhe shtrihet në të gjitha bashkitë dhe njësitë administrative përkatëse. Ky proçes ka për qëllim Vlerësimin e Situatës së Qeverisjes Vendore nga këndvështrimi i bashkive dhe i qytetarëve; identifikimin e mundësive dhe sfidave të qeverisjes në cdo bashki; dhe diskutimin e politikave të qeverisjes vendore në mënyrë të informuar. Gjetjet e vlerësimit do të përdoren gjithashtu për të azhornuar ndërhyrjet e projektit STAR 2.

facebooklogo   youtubelogo

Kontakt

Sekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al